Jin Zhong (Thailand) Co.,Ltd.


15/79  Moo 8 Soi Vitsanu , Sukapibal 2 Rd, Prawet, Prawet, Bangkok, 10250 Thailand
Tel.  (662) 727-7384-6
Fax. (662) 727-7387
email:
services@jinzhong.co.th
info@jinzhong.co.th

บริษัท จินจง (ประเทศไทย) จำกัด
15/79 หมู่ 8 ซอยวิษณุ ถ.สุขาภิบาล2
แขวงประชานิเวศ เขตประชานิเวศ
กรุงเทพฯ 10250
โทร.
(662) 727-7384-6 
โทรสาร.
(662) 727-7387

Copyright (C) 2002 Jin Zhong (Thailand) Co.,Ltd. 
All Rights Reserved. 
Designed by Webspt Co.,Ltd.